Najnovšie módy
Najnovšie vzhľady
Anketa
Pri výbere hostingu...Musíte byť prihlásený, aby ste mohli hlasovať.
Čítať tému

:: PHP-Fusion 6 :: Modifikácie a panely pre v.6
Členovia prezerajúci toto fórum: 1 hostí
 Vytlačiť tému
Úprava /zrejme/ galérie
#1 Vytlačiť príspevok
Pridané 30.07.2011 22:29:55
Nováčik


Príspevkov:
Založený: 01.01.70

Zdravím, chcel by som sa spytať, či by mi niekto nevedel pomôcť, hľadám asi upravenú galériu, ktorá by vyzerala nasledovne : Na ľavej strane by bol IMG, nad nim názov. Po kliknutí na IMG by sa zobrazil obrázok vo veľkej verzii. img by sa dávali pod seba, nie vedľa seba. Ak by sa dalo tak by sa ich dalo aj hodnotiť poprípade aj komentovať. Chcem to teda na štýl ako je tu : http://www.aumojekoule.eu/ch-komix/nejnovejsi/ Vopred ďakujem 1
 
#2 Vytlačiť príspevok
Pridané 31.07.2011 13:17:37
Nováčik


Príspevkov:
Založený: 01.01.70

Pridávam návrhy ako by som to približne chcel
tira.6f.sk/ganavrh.png
Po kliknutí na img alebo na Zobraziť obrázok by malo byť takto :
tira.6f.sk/ganavrh2.png
Upravil dňa 31.07.2011 13:24:22
 
#3 Vytlačiť príspevok
Pridané 31.07.2011 13:20:40
Nováčik


Príspevkov:
Založený: 01.01.70

jestli budu mít čas tak ti pomůžu 1

//Fresh : Nemusíš to písať, keď pomôžeš, tak pomôžeš ale toto je zbytočná "predstava" do budúcnosti, a zbytoční post. 1
Upravil dňa 31.07.2011 15:17:29
 
#4 Vytlačiť príspevok
Pridané 31.07.2011 16:32:57
Nováčik


Príspevkov:
Založený: 01.01.70

Tady máš základ, sorry nestíham... jinak je to photogallery.php

Zdroj stiahnutia  Code
<?php
/*-------------------------------------------------------+
| PHP-Fusion Content Management System
| Copyright (C) 2002 - 2011 Nick Jones
| http://www.php-fusion.co.uk/
+--------------------------------------------------------+
| Filename: photogallery.php
| Author: Nick Jones (Digitanium)
| Co-Author: Robert Gaudyn (Wooya)
+--------------------------------------------------------+
| This program is released as free software under the
| Affero GPL license. You can redistribute it and/or
| modify it under the terms of this license which you
| can read by viewing the included agpl.txt or online
| at www.gnu.org/licenses/agpl.html. Removal of this
| copyright header is strictly prohibited without
| written permission from the original author(s).
+--------------------------------------------------------*/
require_once "maincore.php";
require_once THEMES."templates/header.php";
include LOCALE.LOCALESET."photogallery.php";

define("SAFEMODE", @ini_get("safe_mode") ? true : false);

add_to_title($locale['global_200'].$locale['400']);

if (isset($_GET['photo_id']) && isnum($_GET['photo_id'])){
   $result = dbquery(
      "SELECT tp.photo_title, tp.photo_description, tp.photo_filename, tp.photo_thumb2, tp.photo_datestamp, tp.photo_views,
      tp.photo_order, tp.photo_allow_comments, tp.photo_allow_ratings, ta.album_id, ta.album_title, ta.album_access,
      tu.user_id, tu.user_name, tu.user_status, SUM(tr.rating_vote) AS sum_rating, COUNT(tr.rating_item_id) AS count_votes
      FROM ".DB_PHOTOS." tp
      LEFT JOIN ".DB_PHOTO_ALBUMS." ta USING (album_id)
      LEFT JOIN ".DB_USERS." tu ON tp.photo_user=tu.user_id
      LEFT JOIN ".DB_RATINGS." tr ON tr.rating_item_id = tp.photo_id AND tr.rating_type='P'
      WHERE photo_id='".$_GET['photo_id']."' GROUP BY tp.photo_id"
   );
   $data = dbarray($result);
   if (!checkgroup($data['album_access'])) {
      redirect(FUSION_SELF);
   } else {
      define("PHOTODIR", PHOTOS.(!SAFEMODE ? "album_".$data['album_id']."/" : ""));
      include INCLUDES."comments_include.php";
      include INCLUDES."ratings_include.php";
      $result=dbquery("UPDATE ".DB_PHOTOS." SET photo_views=(photo_views+1) WHERE photo_id='".$_GET['photo_id']."'");

      $pres = dbquery("SELECT photo_id FROM ".DB_PHOTOS." WHERE photo_order='".($data['photo_order']-1)."' AND album_id='".$data['album_id']."'");
      $nres = dbquery("SELECT photo_id FROM ".DB_PHOTOS." WHERE photo_order='".($data['photo_order']+1)."' AND album_id='".$data['album_id']."'");
      $fres = dbquery("SELECT photo_id FROM ".DB_PHOTOS." WHERE photo_order='1' AND album_id='".$data['album_id']."'");
      $lastres = dbresult(dbquery("SELECT MAX(photo_order) FROM ".DB_PHOTOS." WHERE album_id='".$data['album_id']."'"), 0);
      $lres = dbquery("SELECT photo_id FROM ".DB_PHOTOS." WHERE photo_order>='".$lastres."' AND album_id='".$data['album_id']."'");
      if (dbrows($pres)) $prev = dbarray($pres);
      if (dbrows($nres)) $next = dbarray($nres);
      if (dbrows($fres)) $first = dbarray($fres);
      if (dbrows($lres)) $last = dbarray($lres);

      opentable($locale['450']);
      echo "<!--pre_photo-->";
      if ($settings['photo_watermark']) {
         if ($settings['photo_watermark_save']) {
            $parts = explode(".", $data['photo_filename']);
            $wm_file1 = $parts[0]."_w1.".$parts[1];
            $wm_file2 = $parts[0]."_w2.".$parts[1];
            if (!file_exists(PHOTODIR.$wm_file1)) {
               if ($data['photo_thumb2']) { $photo_thumb = "photo.php?photo_id=".$_GET['photo_id']; }
               $photo_file = "photo.php?photo_id=".$_GET['photo_id']."&amp;full";
            } else {
               if ($data['photo_thumb2']) { $photo_thumb = PHOTODIR.$wm_file1; }
               $photo_file = PHOTODIR.$wm_file2;
            }
         } else {
            if ($data['photo_thumb2']) { $photo_thumb = "photo.php?photo_id=".$_GET['photo_id']; }
            $photo_file = "photo.php?photo_id=".$_GET['photo_id']."&amp;full";
         }
         $photo_size = @getimagesize(PHOTODIR.$data['photo_filename']);
      } else {
         $photo_thumb = $data['photo_thumb2'] ? PHOTODIR.$data['photo_thumb2'] : "";
         $photo_file = PHOTODIR.$data['photo_filename'];
         $photo_size = @getimagesize($photo_file);
      }
      add_to_title($locale['global_201'].$data['photo_title']);

      add_to_head("<link rel='stylesheet' href='".INCLUDES."jquery/colorbox/colorbox.css' type='text/css' media='screen' />");
      add_to_head("<script type='text/javascript' src='".INCLUDES."jquery/colorbox/jquery.colorbox.js'></script>");
      add_to_head("<script type='text/javascript'>\n
         /* <![CDATA[ */\n
            jQuery(document).ready(function(){
               jQuery('a.photogallery_photo_link').colorbox({
                  width:'80%', height:'80%', photo:true
               });
            });\n
         /* ]]>*/\n
      </script>\n");


      echo "<div id='photogallery' align='center' style='margin:5px;'>\n";
      // echo "<a href=\"javascript:;\" onclick=\"window.open('showphoto.php?photo_id=".$_GET['photo_id']."','','scrollbars=yes,toolbar=no,status=no,resizable=yes,width=".($photo_size[0]+20).",height=".($photo_size[1]+20)."')\" class='photogallery_photo_link'><!--photogallery_photo_".$_GET['photo_id']."-->";
      echo "<a target='_blank' href='".$photo_file."' class='display: block;
padding: 0.5em;
margin-bottom: 0.5em;
margin-top: 0.5em;
border: 1px solid #E8E8E8;
box-shadow: 5px 5px 7px #AAA;
border-radius: 8px;
-moz-box-shadow: 5px 5px 7px #AAA;
-moz-border-radius: 8px;
-webkit-box-shadow: 5px 5px 7px #AAA;
-webkit-border-radius: 8px;'  title='".(!empty($data['photo_title']) ? $data['photo_title'] : $data['photo_filename'])."'><!--photogallery_photo_".$_GET['photo_id']."-->";
      echo "<img src='".(isset($photo_thumb) && !empty($photo_thumb) ? $photo_thumb : $photo_file)."' alt='".(!empty($data['photo_title']) ? $data['photo_title'] : $data['photo_filename'])."' style='border:0px' class='photogallery_photo' /></a>\n";
      echo "</div>\n";
      echo "<div align='center' style='margin:5px 0px 5px 0px' class='photogallery_photo_desc'><!--photogallery_photo_desc-->\n";
      if ($data['photo_description']) {
         echo nl2br(parseubb($data['photo_description'], "b|i|u|center|small|url|mail|img|quote"))."<br /><br />\n";
      }
      echo $locale['433'].showdate("shortdate", $data['photo_datestamp'])."<br />\n";
      echo $locale['434'].profile_link($data['user_id'], $data['user_name'], $data['user_status'])."<br />\n";
      echo $locale['454']."$photo_size[0] x $photo_size[1] ".$locale['455']."<br />\n";
      echo $locale['456'].parsebytesize($settings['photo_watermark'] ? filesize(PHOTODIR.$data['photo_filename']): filesize($photo_file))."<br />\n";
      $photo_comments = dbcount("(comment_id)", DB_COMMENTS, "comment_type='P' AND comment_item_id='".$_GET['photo_id']."'");
      echo ($data['photo_allow_comments'] ? ($photo_comments == 1 ? $locale['436b'] : $locale['436']).$photo_comments."<br />\n" : "");
      echo ($data['photo_allow_ratings'] ? $locale['437'].($data['count_votes'] > 0 ? str_repeat("<img src='".get_image("star")."' alt='*' style='vertical-align:middle' />", ceil($data['sum_rating'] / $data['count_votes'])) : $locale['438'])."<br />\n" : "");
      echo $locale['457'].$data['photo_views']."\n</div>\n";
      echo "<!--sub_photo-->";
      closetable();
      if ($data['photo_allow_comments']) { showcomments("P", DB_PHOTOS, "photo_id", $_GET['photo_id'], FUSION_SELF."?photo_id=".$_GET['photo_id']); }
      if ($data['photo_allow_ratings']) { showratings("P", $_GET['photo_id'], FUSION_SELF."?photo_id=".$_GET['photo_id']); }
   }
} elseif (isset($_GET['album_id']) && isnum($_GET['album_id'])) {
   define("PHOTODIR", PHOTOS.(!SAFEMODE ? "album_".$_GET['album_id']."/" : ""));
   $result = dbquery(
      "SELECT album_title, album_description, album_thumb, album_access FROM ".DB_PHOTO_ALBUMS." WHERE album_id='".$_GET['album_id']."'"
   );
   if (!dbrows($result)) {
      redirect(FUSION_SELF);
   } else {
      $data = dbarray($result);
      if (!checkgroup($data['album_access'])) {
         redirect(FUSION_SELF);
      } else {
         $rows = dbcount("(photo_id)", DB_PHOTOS, "album_id='".$_GET['album_id']."'");
         add_to_title($locale['global_201'].$data['album_title']);
         opentable();
         echo "<!--pre_album_info-->";
         
         echo "<!--sub_album_info-->";
         closetable();
         if ($rows) {

            opentable();
            if (!isset($_GET['rowstart']) || !isnum($_GET['rowstart'])) { $_GET['rowstart'] = 0; }
            $result = dbquery(
               "SELECT tp.photo_id, tp.photo_title, tp.photo_thumb1, tp.photo_views, tp.photo_datestamp, tp.photo_allow_comments, tp.photo_allow_ratings,
               tu.user_id, tu.user_name, tu.user_status, SUM(tr.rating_vote) AS sum_rating, COUNT(tr.rating_item_id) AS count_votes
               FROM ".DB_PHOTOS." tp
               LEFT JOIN ".DB_USERS." tu ON tp.photo_user=tu.user_id
               LEFT JOIN ".DB_RATINGS." tr ON tr.rating_item_id = tp.photo_id AND tr.rating_type='P'
               WHERE album_id='".$_GET['album_id']."' GROUP BY photo_id ORDER BY photo_order LIMIT ".$_GET['rowstart'].",".$settings['thumbs_per_page']
            );
            $counter = 0;

            if ($rows > $settings['thumbs_per_page']) { echo "<div align='center' style='margin-top:5px;'>\n".makepagenav($_GET['rowstart'], $settings['thumbs_per_page'], $rows, 3, FUSION_SELF."?album_id=".$_GET['album_id']."&amp;")."\n</div>\n"; }
            
            while ($data = dbarray($result)) {
               if ($counter != 0 && ($counter % $settings['thumbs_per_row'] == 0)) { echo "</tr>\n<tr>\n"; }
               
         
          echo "
<div style='
padding: 0.5em;
margin-bottom: 0.5em;
margin-top: 0.5em;
border: 1px solid #E8E8E8;
box-shadow: 5px 5px 7px #AAA;
border-radius: 8px;
background-color: #ebebeb;
-moz-box-shadow: 5px 5px 7px #AAA;
-moz-border-radius: 8px;
-webkit-box-shadow: 5px 5px 7px #AAA;
-webkit-border-radius: 8px;' >\n";


         
               echo "<strong>".$data['photo_title']."</strong><br /><br />\n<a href='".FUSION_SELF."?photo_id=".$data['photo_id']."' class='photogallery_album_photo_link'><!--photogallery_album_photo_".$data['photo_id']."-->";
               if ($data['photo_thumb1'] && file_exists(PHOTODIR.$data['photo_thumb1'])){
                  echo "<img src='".PHOTODIR.$data['photo_thumb1']."' alt='".$data['photo_thumb1']."' title='".$locale['431']."' style='border:0px' class='photogallery_album_photo' />";
               } else {
                  echo $locale['432'];
               }
               echo "</a><div ><span class='small photogallery_album_photo_info'> <!--photogallery_album_photo_info-->";
               echo $locale['433'].showdate("shortdate", $data['photo_datestamp'])."<br />\n";
               echo $locale['434'].profile_link($data['user_id'], $data['user_name'], $data['user_status'])."<br />\n";
               $photo_comments = dbcount("(comment_id)", DB_COMMENTS, "comment_type='P' AND comment_item_id='".$data['photo_id']."'");
               echo ($data['photo_allow_comments'] ? ($photo_comments == 1 ? $locale['436b'] : $locale['436']).$photo_comments."<br />\n" : "");
               echo ($data['photo_allow_ratings'] ? $locale['437'].($data['count_votes'] > 0 ? str_repeat("<img src='".get_image("star")."' alt='*' style='vertical-align:middle' />", ceil($data['sum_rating'] / $data['count_votes'])) : $locale['438'])."<br />\n" : "");
               echo $locale['435'].$data['photo_views']."</span><br />\n";
               echo "</div></div>\n";
               echo "</div>\n";
               $counter++;
            }
            
            closetable();
         }
         if ($rows > $settings['thumbs_per_page']) { echo "<div align='center' style='margin-top:5px;'>\n".makepagenav($_GET['rowstart'], $settings['thumbs_per_page'], $rows, 3, FUSION_SELF."?album_id=".$_GET['album_id']."&amp;")."\n</div>\n"; }
      }
   }
} else {
   opentable($locale['400']);
   $rows = dbcount("(album_id)", DB_PHOTO_ALBUMS, groupaccess('album_access'));
   if (!isset($_GET['rowstart']) || !isnum($_GET['rowstart'])) { $_GET['rowstart'] = 0; }
   if ($rows) {
      $result = dbquery(
         "SELECT ta.album_id, ta.album_title, ta.album_thumb, ta.album_datestamp,
         tu.user_id, tu.user_name, tu.user_status
         FROM ".DB_PHOTO_ALBUMS." ta
         LEFT JOIN ".DB_USERS." tu ON ta.album_user=tu.user_id
         WHERE ".groupaccess('album_access')." ORDER BY album_order
         LIMIT ".$_GET['rowstart'].",".$settings['thumbs_per_page']
      );
      $counter = 0; $r = 0; $k = 1;
      if ($rows > $settings['thumbs_per_page']) { echo "<div align='center' style='margin-top:5px;'>\n".makepagenav($_GET['rowstart'], $settings['thumbs_per_page'], $rows, 3)."\n</div>\n"; }
      echo "<table cellpadding='0' cellspacing='1' width='100%'>\n<tr>\n";
      while ($data = dbarray($result)) {
         if ($counter != 0 && ($counter % $settings['thumbs_per_row'] == 0)) { echo "</tr>\n<tr>\n"; }
         echo "<td align='center' valign='top' class='tbl'>\n";
         echo "<strong>".$data['album_title']."</strong><br /><br />\n<a href='".FUSION_SELF."?album_id=".$data['album_id']."'>";
         if ($data['album_thumb'] && file_exists(PHOTOS.$data['album_thumb'])){
            echo "<img src='".PHOTOS.$data['album_thumb']."' alt='".$data['album_thumb']."' title='".$locale['401']."' style='border:0px' />";
         } else {
            echo $locale['402'];
         }
         echo "</a><br /><br />\n<span class='small'>\n";
         echo $locale['403'].showdate("shortdate", $data['album_datestamp'])."<br />\n";
         echo $locale['404'].profile_link($data['user_id'], $data['user_name'], $data['user_status'])."<br />\n";
         echo $locale['405'].dbcount("(photo_id)", DB_PHOTOS, "album_id='".$data['album_id']."'")."</span><br />\n";
         echo "</td>\n";
         $counter++; $k++;
      }
      echo "</tr>\n</table>\n";
      closetable();
      if ($rows > $settings['thumbs_per_page']) { echo "<div align='center' style='margin-top:5px;'>\n".makepagenav($_GET['rowstart'], $settings['thumbs_per_page'], $rows, 3)."\n</div>\n"; }
   }else{
      echo "<div style='text-align:center'><br />".$locale['406']."<br /><br /></div>\n";
      closetable();
   }
}

require_once THEMES."templates/footer.php";
?>Upravil dňa 31.07.2011 16:33:30
 
Prejdite na fórum:
Podobné témy
Téma Fórum Odpovede Posledný príspevok
Uprava kodu...pomozte prosim :) Všeobecná diskusia 2 17.04.2013 00:21:37
Štatistiky panel uprava? [POMOC] Panely 2 23.05.2012 17:50:17
Úprava navigácie Panely 3 06.02.2012 18:03:44
Úprava JavaScript 2 11.01.2012 18:29:37
Uprava vzhladu Vzhľady pre v.7 3 13.12.2011 18:12:34